Modul 1. Zakonodavni okvir znanje o osnivanju udruge, djelokrugu rada, financijskom poslovanju

Estimated Time: 10 minuta

Categories:

Niste upisani na ovu edukaciju. Nakon upisa i prijave u sustav možete pristupiti sadržaju iste…

Course Instructor

admin admin Author
Skip to content