EU PROJEKT

#nauči#primijeni#promijeni

Sažetak

O projektu

Projektom #nauči#primijeni#promijeni kroz provedbu programa neformalnog obrazovanja, razvojem nove profesionalne figure po načelu cjeloživotnog učenja i primjene ECVET sustava, te uspostavom lokalnog centra podrške za udruge stvorit će se infrastruktura podrške razvoju civilnog društva čime će se osnažiti uloga OCD-a za društveno ekonomski razvoj i stvoriti pozitivno investicijsko okruženje, te povećati zapošljivost 30 osoba s područja Grada Benkovca.

Poticanje zapošljavanja

Ciljevi projekta

Povećati zapošljivost i mogućnost za zapošljavanje osoba na području Grada Benkovca razvojem nove profesionalne figure te uspostavljanjem lokalnog centra podrške za udruge.

Povećanje zaposlenosti

Rezultati projekta

U projektu će sudjelovati 10 osoba starijih od 54 godine, 3 osobe sa invaliditetom, 10 osoba mlađih od 25 godina, 10 osoba od 25-29 godina ( uključujući 29-u godinu), 5 nezaposlenih osoba, uključujući i dugotrajno nezaposlene, 30 osoba s ruralnih područja. Sve navedene osobe će sudjelovati u aktivnostima, bit će im dodijeljene potvrde o završenoj edukaciji. Tijekom projekta biti će održana 1 javna kampanja za podizanje svijesti koja će biti medijski popraćena. Opremit će se Lokalni centar podrške za udruge i kreirati nova profesionalna figura – Voditelj OCD-a čime će se povećati zapošljivost i mogućnost za zapošljavanje osoba na području grada Benkovca.

Informacije

Provedbeni moduli.

Modul 1. obuhvaća zakonodavni okvir, znanje o osnivanju udruge, djelokrugu rada i financijskom poslovanju.

Modul 2. predstavit će računovodstvo i financije.

Modul 3. predstavlja znanje o EU fondovima, operativnim programima, pripremi i provedbi projekata.

Modul 4. obuhvaća Marketing i PR.

Modul 5. pruža znanje o umrežavanju i suradnji s drugim sektorima.  Pomoću navedenih radionica oformit će se nova profesionalna figura, voditelj OCD-a (Organizacije civilnog društva).

Tko može sudjelovati?

Sudionici edukacija mogu biti samo osobe s prebivalištem na području grada Benkovca.

  • Stariji od 54 godine
  • Mlađi od 25 godina
  • Osobe u dobi od 25 do 29 godina
  • Osobe s invaliditetom
  • Nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe
Besplatne edukacije.

Dostupni su besplatni tečajevi informatike, komunikacijskih i prezentacijskih vještina te radionica samopouzdanja. Polaznicima će biti osigurani setovi materijala potrebni za edukacije (notes, USB, kemijske olovke…).

1.343.793,50

Vrijednost projekta

03.04.2020. - 03.10.2021.

Razdoblje provedbe

18 mjeseci

Trajanje projekta

100% financirano iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj i partneri projekta

Nositelj projekta

Udruga studenata Bukovice i Kotara

Udruga je osnovana 2014. godine u cilju okupljanja svih studenata s područja Bukovice i Ravnih Kotara. Po prvi puta studenti su razbudili glavni grad, Benkovac.

Partner projekta

Udruga “Mali Koraci”

Udruga „Mali Koraci“ od svojeg osnivanja provela je što samostalno, što u partnerstvu nekoliko projekata za financiranje rada neprofitnih organizacija. Radi se o projektima financiranihod strane jedinica lokalne i regionalne samouprave. Nekoliko donacija poslovnih subjekata RH  kojima su doprinijeli ciljevima rada udruge-poboljšanje kvalitete života stanovništva Grada Benkovca, kroz organizaciju kreativnih radionica za djecu sa područja Grada Benkovca. Udruga je provela nekoliko samostalnih projekata sa djecom OŠ Benkovac kroz koji su otkrivali povijest svoga kraja- „budimo kreativni-oživimo povijest“, „stari običaji bogatstvo našega kraja“. Samostalno su pokrenuli projekt Rasplesani Benkovac, kroz koji su pokrenuli radionice za djecu u dobi od 7-15 godina.

Partner projekta

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA)

Partnerska organizacija Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) je javna ustanova koja se bavi sociološkim razvojem u cilju smanjenja iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja, praćenjem nacionalnih i EU strategija te usklađivanjem dokumenata regionalne i lokalne razine s politikama ruralnog razvoja, jačanjem financijskih i ljudskih resursa regionalne i lokalne samouprave te organizacija ustanova za provedbu politike i programa ruralnog razvoja kao i njihovo aktivno uključivanje u osmišljavanje i provedbu programa i mjera ruralnog razvoja na lokalnoj razini.

Izradu ove internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj Internet stranice isključiva je odgovornost Udruge studenata Bukovice i Kotara.

Skip to content