3. OKRUGLI STOL

3. OKRUGLI STOL

Dana 09. rujna  2021. godine održan je 3. tematski okrugli stol pod temom Radni staž i radno iskustvo 

Organizator okruglog stola je Udruga studenata Bukovice i Kotara uz pomoć Lokalnog centra podrške za udruge koji je oformljen u sklopu projekta #nauči#promijeni#primijeni. U ime organizatora prisutne sudionike su pozdravili Matej Mikulić, voditelj projekta, te Tina Bačić koordinatorica za OCD.

Okrugli stol moderirala je Koordinatorica za međusektorsku suradnju Kristina Dević.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici obrazovnog, javnog, civilnog i gospodarskog sektora koji predstavljaju vodeće razvojne čimbenike područja grada Benkovca.

U ime obrazovnog sektora sudjelovali su predstavnica Srednje škole Kneza Branimira profesorica hrvatskog jezika Anđela Mijić , profesor strojarske grupe predmeta Marko Bačić, predstavnica Dječijeg vrtića Biograd Ika Bobanović, javni sektor su predstavljali zaposlenik Vodovoda i odvodnje Benkovac Ivan Mijić (ujedno i predstavnik civilnog sektora- udruga Mali koraci), Neven Jurjević zaposlenik Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) , te Ivana Dević zamjenica ravnatelja Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA), civilni sektor predstavljala je Lucija Klarić zaposlenica udruge Prizma, Josip Katuša predsjednik udruge studenata Bukovice i Kotara, te Karlo Martin Kalcina zaposlenik Lovačke udruge Benkovac. Na okruglom stolu gospodarski sektor predstavljali su poduzetnici Zdenka Perica direktorica ZIO Commerce-a, Marija Josić vlasnica obrta AGRO VITIS, Dragan Balukčić direktor AIR LINK d.o.o.,Luka Perica nositelj OPG-a Luka Perica, Ivan Vuksan član OPG-a Vuksan,te Biserka Vuksan vlasnica OPG-a Vuksan na čijem OPG-u je i održan okrugli stol.

Cilj održavanja okruglog stola  je jačanje međusektorske suradnje koja predstavlja resursnu osnovu održivog razvoja lokalne zajednice.

To je treći okrugli stol koji se održao u sklopu projekta #nauči#primijeni#promijeni.

Okrugli stol iznjedrio je nekoliko zajedničkih zaključaka i smjernica za daljnji razvoj projekta. Istaknuta su pitanja razlike između radnog staža i radnog iskustva, koliko poslodavac uzima u obzir radno iskustvo prilikom zapošljavanja, cijene li poslodavci volontiranje pri zapošljavanju, koja zanimanja zaslužuju benificirani radni staž, stjecanje radnog iskustva kroz udruge, te koliko edukacije znače za radno iskustvo?

Zajednički je zaključak svih prisutnih da postoji razlika privatnog i javnog sektora. Javni sektor u većini slučajeva kao uvjet za prijam u radni odnos zahtijeva određeni radni staž dok privatni sektor daje prednost radnom iskustvu, radno iskustvo stečeno volontiranjem, ugovorima o djelu, obavljanjem studenskih poslova također predstavlja bitan način stjecanja iskustva i jačanja kapaciteta radnika što se u većini razgovora za posao ne uzima u obzir i ne piše se u radni staž. Također je naglašeno da se pojmovi radnog staža i radnog iskustva u praksi često izjednačavaju iako to nisu istoznačni pojmovi jer se radno iskustvo može steći i putem drugih oblika obavljanja poslova dok se radni staž može ostvariti isključivo osnovom radnog odnosa,  ali su navedeni i pozitivni primjeri gdje su prilikom zapošljavanja poslodavci naglasili važnost volontiranja kao pozitivnu karakteristiku predanosti osobe koju žele zaposliti i stavili su naglasak na zapošljavanje osoba s volonterskim i honorarnim radnim iskustvima.

Na samom kraju okruglog stola sudionici su izrazili želju za daljnjim umrežavanjem i jačanjem meuđusektorske suradnje te su pozdravili održavanje budućih okruglih stolova kao alata na tom putu.

Skip to content