U Benkovcu održana Završna konferencija projekta #nauči#primijeni#promijeni

Danas, 30. rujna 2021.  održala se završna konferencija projekta #nauči#primijeni#promijeni na Gradskoj tržnici u Benkovcu. Ostvarene projektne pokazatelje predstavio je voditelj projekta, Matej Mikulić. Projektni tim su uz voditelja projekta sačinjavale koordinatorica za OCD-e Tina Bačić te koordinatorica za međusektorsku suradnju Kristina Dević.

Projekt se odvijao na području Grada Benkovca. Voditelj projekta naglasio je kako je na projektnim aktivnostima sudjelovalo preko 120 ljudi. Kroz projekt su se provodile edukacije u svrhu stvaranja nove profesionalne figure, voditelja OCD-a (voditelj organizacije civilnog društva). Za sve zainteresirane edukacije iz 5 modula su i dalje dostupne na web stranici www.nauci-primijeni-promijeni.com

Kako bi stekli zvanje Voditelja OCD-a sudionici su položili ispite iz 5 modula.

  1. Znanje o osnivanju, radu i financijskom poslovanju udruge
  2. Računovodstvo i knjigovodstvo udruge
  3. Marketing i PR
  4. Znanje o EU fondovima, pripremi i provedbi projekata
  5. Povezivanje s drugim sektorima

Također sudionici projekta pohađali su i Tečaj informatike, Samopouzdanja, Komunikacijskih i prezentacijskih vještina.

U sklopu projekta osnovan je Centar podrške za udruge koji je aktivno pomagao udrugama s područja grada Benkovca u administraciji, organizaciji događaja i razvoju projektnih ideja.

Kako bi se ojačala međusektorska suradnja na području grada Benkovca u sklopu projektnih aktvnosti održana su tri tematska okrugla stola, dva team buildinga te jedna javna kampanja.

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta bio je  povećati zapošljivost i mogućnosti za zapošljavanje osoba na području grada Benkovca razvojem nove profesionalne figure, te uspostavljanjem lokalnog centra podrške za udruge.

Nositelj projekta je Udruga studenata Bukovice i Kotara, a partneri na projektu su Udruga za djecu mlade i obitelj „Mali koraci“ i Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Skip to content